Entrades amb l'etiqueta ‘Salvador Sellés’

BARCELONA – panteó dels bombers

dilluns, 17/08/2015

El 1904 es va convocar el concurs per a construir el panteó del Cos de Bombers de Barcelona.

Acudiren diversos arquitectes entre els que cal nomenar a Emili Llatas i Gabriel Borrell, Josep Plantada Artigas, Ezequiel Porcel i Salvador Sellés.

Desconeixem quin d’ells va guanyar el concurs i si es va arribar a construir algun d’ells.

El panteó de Salvador Sellés és el més modernista de tots.

BARCELONA-salvadorSelles.panteoBombers

Presenta diverses cúpules: dues en l’eix central, una d’interior coronada per uns àngels que miren cap a l’exterior rematada aquesta per una creu. La cúpula central exterior forma part d’una arc parabòl·lic “arrelat” en el cos central. Les altres cúpules estan en els cossos laterals.

Es poden veure també dos conjunts escultòrics: en un els bombers apaguen un foc i en l’altre hi ha un carro de bombers.

bombers

El pantéo tindria forma d’una estrella de vuit puntes. Presenta aspectes típics del modernisme català i una certa influència gaudiniana.

Salvador Sellés era un dels arquitectes municipals de Barcelona i la major part de la seva obra modernista es troba a Cadaqués i a Caldes d’Estrac (Caldetes).

Els altres panteons presentats al concurs eren força eclèctics o d’influència academicista:

1.- Projecte de Josep Plantada

BARCELONA-josepPlantada.panteoBombers

2.- Projecte d’Ezequiel Porcel

BARCELONA-ezequielPorcel.panteoBombers

3.- Projecte d’Emili Llatas i Gabriel Cardona

BARCELONA-emiliLlatas.panteoBombers1904b

(plànols de l’Arxiu Municipal Contemporani de Barcelona)