Arxiu del dissabte, 22/01/2011

Santa Maria de Jafra, a Olivella

dissabte, 22/01/2011

Jafra (o Jafre) és una antiga baronia avui completament enrunada. El lloc està documentat des del 1139 i se sap que el 1413 tothom havia mort. El repoblament va començar a mitjan segle XVII quan la baronia era detentada pels Catà, dels quals passà per vincle familiar als Papiol, de Vilanova. Després d’un període de revifalla entre 1850 i 1920, va anar despoblant-se de nou després de la guerra civil, mantenint-se actives només algunes masies aïllades. Ara només resten alguns murs de la casa del baró, la dels masovers, la del rector i, encara en peu, l’antiga església de Sant Maria de Jafra.

És una església d’una nau que ha anat sofrint diverses reconstruccions al llarg del temps, a partir d’una primitiva capella d’origen incert. Se sap que el 1305 hi havia rector. Per les dates inscrites a diferents parts de l’edifici, aquest degué ser reformat els anys 1688, 1850 i 1898. A partir de 1950, amb el poble ja abandonat, va començar la seva degradació.