(Coses que he escrit)

 (Llibres i capítols de llibre)

 • L’arquitectura religiosa del segle XVIII a la Segarra i l’Urgell: condicionants, artífex i pràctica constructiva. Barcelona: Fundació Noguera, 2006. 624 pp.
 • Festa, arquitectura i devoció a la Catalunya del Barroc. Barcelona: Publicacions de l’Abadia de Montserrat, 2011.
 • Inventari del patrimoni arqueològic, arquitectònic i artístic de la Segarra. Municipi de Sanaüja (amb J. Oliva i J. Ros). Hostafrancs: Fundació Jordi Cases i Llebot,1999. 138 pp.
 • Inventari del patrimoni arqueològic, arquitectònic i artístic de la Segarra. Torà (amb J. Coberó, J. Oliva i J. Ros). Hostafrancs: Fundació Jordi Cases i Llebot, 2000. 304 pp.
 • Arte románico. Barcelona: Parramón Ediciones, 2000. 95 pp.
 • Inventari del patrimoni arqueològic, arquitectònic i artístic de la Segarra. Ivorra (amb F. Manteca i J. Oliva). Hostafrancs: Fundació Jordi Cases i Llebot, 2001. 175 pp.
 • Història Gràfica de la Segarra (amb DDAA). Cervera: Centre Municipal de Cultura, 2001. 515 pp.
 • Francesc Andreví (1786-1853) (amb Mª Rosa Argerich i Lluís Castany). Ajuntament de Sanaüja, 2003.
 • Arte Barroco. Barcelona: Ediciones Rueda, 2008.
 • Inventari del patrimoni arqueològic, arquitectònic i artístic de la Segarra. Torrefeta i Florejacs (amb C. Diví, J. Oliva, F.X. Rivera, J. Ros i P. Verdés). Hostafrancs: Fundació Jordi Cases i Llebot, 2009.
 • “L’arquitectura” a Les ciències i les tècniques populars, vol. 9 de Tradicionari. Enciclopèdia de la cultura popular a Catalunya (amb J. Mora i J. Soler). Barcelona: Enciclopèdia Catalana: 2007.
 • “L’església de Sant Llorenç de Vilalba dels Arcs” i “L’església de Riba-roja d’Ebre” a Art i Cultura de les Terres de l’Ebre. Tortosa: Fundació Ilercavònia Futur, 2010.

(Articles)

 • “La catalogació de l’arquitectura popular a la vall del Llobregós” a Les cabanes i els marges. Guissona: Amics de l’arquitectura popular, 2001. Ps. 64- 77.
 •  “El barroc: Un patrimoni menystingut” a Bic. Revista del Col.legi d’Aparelladors i Arquitectes Tècnis de Lleida, nº 96. Lleida: Col.legi d’Aparelladors i Arquitectes Tècnis de Lleida, 2002. Ps. 5-14.
 • “Les topografies mèdiques: Llums i ombres de l’habitatge rural a començaments del segle XX” a El territori i la casa. Lleida: Pagès Editors, 2002. Ps. 65-72.
 • “Els Salat: Mestres d’obres de Santa Coloma de Queralt i l’església de Savallà del Comtat” a Aplec de Treballs. Montblanc: Centre d’Estudis dela Conca de Barberà, 2002. Ps. 133-150.
 • “La Universitatde Cervera i els mestres de cases: L’exemple dels Borràs” a Palestra Universitària, n. 14. Cervera: UNED, 2002. Ps. 111-137.
 • “Del gòtic a un cert classicisme: De les obres a la catedral a la construcció de l’hospital de Pere Màrtir Colomés (segle XVII)” a Oppidum, n.2. Solsona: Centre d’Estudis Lacetans, 2002. Ps. 129-139.
 • “Algunes obres al convent de Sant Domènec al segle XVIII” a Miscel·lània Cerverina, n. 15. Cervera: Centre Municipal de Cultura, 2003. Ps. 123-139.
 • “Arquitectura religiosa vuitcentista a l’Urgell: Alguns exemples” a Urtx, nº 16. Tàrrega: Arxiu Comarcal i Museu Comarcal, 2003. Ps. 224-240.
 • “L’església parroquial de Sant Salvador de Tarroja” a Terra-Rubra, nº 80. Bellpuig: Comissió d’estudis tarrojencs, 2003. Ps. 4-9.
 • “La construcció de molins al segle XVIII: Fonts i documents” a L’arquitectura dels oficis. Lleida: Pagès Editors, 2003. Ps. 53-70.
 • “El modernisme a la Planade Guissona i a la Valldel Llobregós” a El modernisme a la Segarra i l’Urgell. Lleida: Grup de Recerques de les terres de Ponent, 2003. Ps. 85- 97.
 • “L’església de Vila-Sana” a Quaderns del Pregoner d’Urgell. Bellpuig: 2003. Ps. 3-23.
 • “L’església i santuari Passanant: Del projecte de Josep Prat a la singularitat del cambril” a Aplec de Treballs. Montblanc: Centre d’Estudis dela Conca de Barberà, 2003. Ps. 181-98.
 • “L’obra de Jaume Padró a l’església major de Cervera” (amb Joan Yeguas) a Miscel·lània cerverina n. 16. Cervera: Centre Municipal de Cultura, 2004.
 • “L’església parroquial de Tàrrega durant els segles XVII i XVIII: de Fra Josep de la Concepcióa Pere Costa” a Urtx n.17. Tàrrega: Arxiu Comarcal i Museu Comarcal de Tàrrega, 2004.
 • “Obres a l’església del convent de Sant Bartomeu l’any 1738”a Quaderns del Pregoner d’Urgell.  Bellpuig: 2004.
 • “Alguns exemples de l’arquitectura de l’aigua a la llum dels documents” a L’arquitectura de l’aigua. Lleida: Pagès Editors, 2004.
 • “La construcció del monestir benedictí del Miracle i el mestre d’obres Ramon Riera: aproximació al seu estudi” a Oppidum n. 3. Solsona: Centre d’Estudis Lacetans, 2005.
 • “Les cases consistorials al les comarques de Ponent. Un ressò classicista en l’arquitectura civil catalana dels segles XVII i XVIII” a Locus amoenus nº Universitat Autònoma de Barcelona: 2005.
 • “L’arquitectura religiosa popular: dels santuaris als oratoris” a Religiositat en l’arquitectura popular. Lleida: Pagès Editors, 2005.
 • “Algunes obres de manteniment a la parroquial de Santa Coloma al segle XVIII” a Recull. Santa Coloma de Queralt: Associació Cultural dela Baixa Segarra, 2005.
 • “D’arquitectura i mestres de cases del segle XVIII al Pla de Lleida i l’Urgell: Els Tarragó” a Urtx, nº 18. Tàrrega: Arxiu Comarcal i Museu comarcal, 2005.
 • “L’arquitectura de les cases consistorials urgellenques a l’època moderna (segles XVII i XVIII): influències i invariants” a Urtx, nº 19. Tàrrega: Arxiu Comarcal i Museu comarcal, 2006.
 • “L’arquitectura religiosa del Set-cents a l’Alta Anoia” a Miscel·lània Aqualatensia. Barcelona: Editorial Dalmau (2006).
 • “Traça d’un retaule de Sant Vicenç de Paül” a Alba daurada. Catàleg de l’Exposició d’escultura barroca catalana del Museu d’Art de Girona. Girona: Museu d’Art, 2006.
 • “Traça de l’ampliació del retaule de la Misericòrdia” a Alba daurada. Catàleg de l’Exposició d’escultura barroca catalana del Museu d’Art de Girona. Girona: Museu d’Art, 2006.
 • “Sant Pere, de Tomàs Padró (1817)” a Capcorral, nº 2. Cervera: Museu Comarcal, 2007.
 • “Pretensions estroncades: els temples irrealitzats de La Fuliolai Tornabous” a Urtx, nº 20. Tàrrega: Arxiu Comarcal i Museu comarcal, 2007.
 • “Les tribulacions d’un arquitecte setcentista: Joan Soler Faneca i el projecte del Canal d’Urgell” a Urtx, nº 22. Tàrrega: Arxiu i Museu Comarcal de l’Urgell, 2008.
 • “De València a Solsona: el bisbe Lasala i l’arquitectura” a Revista de Catalunya, núm. 246 (gener 2009).
 • “La filiación catalana de la catedral de Potosí: aproximación a un modelo” a Locus amoenus. Universitat Autònoma de Barcelona: 2009.
 • “La planta de saló a la Segarra: de la capella de la Universitatde Cervera a la irradiació de la catedral de Lleida” a Miscel·lània cerverina. Cervera: Centre Municipal de Cultura, 2009.
 • “La convulsa història de l’església nova d’Alguaire: un projecte de futur per a un gran temple del passat” (amb J. Mora) a Urtx, nº 23. Tàrrega: Arxiu i Museu Comarcal de l’Urgell, 2009.
 • “L’església parroquial de Sant Esteve: vicissituds d’un nou temple amb vells models” a Annals del Patronat d’Estudis Històrics d’Olot i Comarca. Olot: 2009.
 • Sumptuosas fiestas, festivas demonstraciones y lucidos obsequios”: festa i efímer a la ciutat de Vic al segle XVIII” a Ausa. Vic: Patronat d’Estudis Osonencs, 2010.
 • “El músic Francesc Andreví i la seva correspondència privada” a Revista  de la Societat Catalana de Musicologia (en premsa).
 • “El fons Salvany a través de les imatges” (amb Xavier Solà Colomer) a Revista d’etnologia, núm. 37.
 • “La impremta de la Universitatde Cervera a càrrec de les Ibarra, impressores del segle XVIII” (Actes del VI Congrés d’Història Moderna de la Universitatde Barcelona) a Pedralbes. Universitat de Barcelona: 2010.
 • “Antoni Cellés i el seu entorn: notes sobre arquitectura religiosa vuitcentista” a Locus amoenus, núm. 10. Universitat Autònoma de Barcelona: 2009-2010.
 • “Entre la utopia i la realitat: projectes urbanístics setcentistes a les terres gironines” a Annals de l’Institut d’Estudis Gironins. Girona: 2011.
 • “L’Hospici: l’estroncat projecte igualadí del Segle del les Llums” a Miscel·lània aqualatensia. Centre d’Estudis Comarcals d’Igualada, 2011 (en premsa).
 • “Artistes italians a Vic en l’entorn catedralici” a Ausa. Vic: Patronat d’estudis osonencs, 2012 (en premsa).
 • “El bisbe Lasala i el seu mecenatge artístic a la ciutat de Solsona” a Oppidum. Solsona: Centre d’estudis lacetans, 2012 (en premsa).

(Comunicacions i ponències presentades a congressos) 

 • La Universidad de Cervera y su influencia: Barroco, academicismo y tradición local al congrés del Comité Español de Historia del Arte (CEHA). Màlaga: 2002.
 • Las obras en la catedral de Solsona durante la segunda mitad del siglo XVIII al congrés Comportamiento de las catedrales españolas. Del Barroco a los Historicismos. Universidad de Murcia. Múrcia: 2003.
 • “Festa oficial, festa real: Alguns aspectes de la visita de Carles IV l’any 1802 des de la correspondència privada” al 5è Congrès d’’Història Moderna de Catalunya, Identitats, conflictes i representacions. Universitat de Barcelona: 2003.
 • La influencia de Antonio Cellés y Azcona en la arquitectura religiosa del siglo XIX al congrés del Comité Español de Historia del Arte (CEHA). Palma de Mallorca: 2004.
 • La suggestió de Palladio: Josep Renart i l’arquitectura religiosa barcelonina de finals del set-cents al congrés sobre L’art a Catalunya a l’època del Lluís Bonifaç, organitzat perla Universitat Autònoma de Barcelona,la Universitat de Girona i el Museu de Valls. Valls: 2006.
 • “La influencia francesa en la arquitectura catalana del siglo XVIII”, a la jornada sobre Les échanges entre la France et l’Espagne dans l’architecture moderne, Université Toulouse Le Mirail (novembre, 2007).
 • “La impremta de la Universitatde Cervera a càrrec de les Ibarra, impressores del segle XVIII” a La Catalunya diversa, VI Congrés d’Història Moderna dela Universitat de Barcelona (desembre de 2008).
 • “Una pairalia gironina  la llum dels inventaris. El cas del Noguer de Segueró” a Sistemes agraris, organització social i poder local, congrés d’Història Rural dela Universitat de Lleida, 2009 (en premsa).
 • “Fiesta y emblema en un entorno jesuítico: Las fiestas de canonización de San Estanislao de Kotska y San Luis Gonzaga en el colegio de Monti-sión de Palma de Mallorca” a Emblemática trascendente. Hermenéutica de la imagen, iconología del texto. VII Congreso dela Sociedad Española de Emblemàtica. Pamplona: desembre de 2010 (en premsa).
 • “La ciutat a peu d’obra: Josep Renart i l’arquitectura barcelonina del segle XVIII” a Cartografies visuals i arquitectòniques de la modernitat. Seminari d’investigació d’ACAF/ART. Universitat de Barcelona: 2009 (en premsa).
 • « De la Catalogne à  l’Amérique : la création de nouveaux modèles dans l’architecture des paroisses rurales du XVIIIème siècle et ses influences insolites » al congrés Vies d’artisans dans les campagnes françaises. Portraits croisés des “seconds couteaux” de la création artistique (entre Moyen Âge et Temps modernes) a l’Université de Toulouse-le-Mirail (abril de 2010).
 • « Sous le signe d’une ère nouvelle : l’église-halle en Catalogne au XVIII siècle » al congrés Les espaces du sacré, organitzat pel Centre François Garnier (Association rencontre avec le patrimoine religieux) a Troyes (7-9 d’octubre de 2010).
 • « Les Catedrals de Lleida i Vic » al congrés : Circulations artistiques dans la Couronne d’Aragon (XVIe-XVIIIe siècle). Le rôle des chapitres cathédraux, organitzat a Girona perla Casa de Velázquez (febrer de 2011).
 • “Retablos escultóricos de la Virgen del Rosario en Catalunya” al VII Congresso Internacional do Centro de Estudios da Imaginária Brasileira. CEIB. Ouro Preto (Minas Gerais, Brasil), octubre de 2011.
Comparteix

  Comentaris

  Escriu un comentari

  (*) Camps obligatoris

  *

  Normes d'ús