Arxiu del mes: març 2018

BARCELONA – Gran Via – Calàbria

dimecres, 14/03/2018

De les cinc cases modernistes que el mestre d’obres Pere Buqueras va projectar per a Josep Filella Mulons, la més notable és la que es troba a la cantonada de Gran Via amb Calàbria, cantó muntanya-Besòs (1907-1908).

Cal destacar les seves tribunes amb una rica vegetació floral tant en elles com en les mènsules que les suporten, els esgrafiats, el treball de la pedra i també l’interior, amb una artística porteria.

La forma de la casa coincideix amb el plànol dibuixat i és per això que m’ha sorprès la fotografia que m’ha passat l’amic Jorge Álvarez on es pot veure un coronament central floral i uns artístics pilars similars als existents a la façana que dóna a Calàbria, conjunt que ja no existeix i si no fos per la foto no sabríem que havia existit, ja que en el plànol d’alçat tampoc no hi figura.