Entrades amb l'etiqueta ‘Josep Graner’

BARCELONA – carrer Ortigosa

dissabte, 9/08/2014

Al carrer Ortigosa de Barcelona resta una de les poques mostres d’arquitectura industrial modernista de Ciutat Vella.

164

Es tracta de les naus de les antigues Manufactures Serra i Balet, actualment ocupades per diferents negocis.

164m

Sembla estrany que no hagin estat derruïdes, ja que es troben en ple centre de Barcelona, a tocar del Palau de la Música i de la Via Laietana.

 

Les naus foren bastides pel prolífic mestre d’obres Josep Graner entre els anys 1904 i 1905. En el projecte consten cinc naus tot i que ara només n’existeixen quatre.
La decoració es troba sobretot en els extrems i en la part central de cadascuna d’elles. Cal destacar les palmetes desproporcionades que les separen. Aquest recurs va ser utilitzat per Graner en molts dels seus coronaments com ara en el que es troba a la casa que forma el xamfrà de la Gran Via amb Rocafort.164q

 

El peticionari de l’obra va ser Ignasi Coll Portabella, gerent de la Compañía de Cerillas y Fósforos i els magatzems ocupaven l’àrea compresa entre els carres d’Ortigosa, Trafalgar i el desaparegut passatge de l’Hort d’En Fabà.

164p

Ignasi Coll Portabella era empresari, banquer i accionista, gerent de diverses fàbriques, entre les quals, l’esmentada. Vocal del Banc d’Espanya i de la Banca Arnús, president de la Compañía Española de Electricidad y Gas Lebón, accionista de la Societat d’Aigües, membre de la Compañía Transmediterránea y de Ferrocarriles del Norte, etc.

 

Tenia cases distribuïdes, a l’igual  que els seus germans, per l’Esquerra de l’Eixample, així com alguna altra fàbrica com la del xamfrà dels carrers Rocafort amb Diputació. Moltes de les seves construccions al ser de l’època modernista es van construir en aquest estil.

 164s

Graner va ser l’autor de la majoria d’edificis i fàbriques d’Ignasi Coll Portabella en el període que va de l’any 1903 al 1912. A partir d’aleshores seria substituït per l’arquitecte Eduard Ferrés i esporàdicament per Enric Sagnier i Francesc de Paula Nebot.
El 1905 Ignasi Coll, en nom de la mateixa Companyia,  tornà a sol·licitar una altra llicència per a bastir una mena de quiosc que segurament aniria destinat a la venda dels productes de la Compañía. Aquest quiosc també va ser projectat per Graner

  http://vptmod.blogspot.com.es/2014/07/barcelona-ortigosa.html

    (cliqueu damunt l’enllaç per veure’l)

 

 Josep Graner és un dels autors amb més obres modernistes, ja que en va projectar més de 200, la majoria en la ciutat de Barxcelona, però també en la pròpia província de Barcelona, a la de Girona, a les Illes Balears, a Saragossa i consta una obra a Xixon (Astúries). Hem de dir, però, que algunes d’aquestes obres tot i que consten com a seves perquè els plànols administratius estan signats per ell, eren obra d’arquitectes municipals, estudiants d’arquitectura o arquitectes no titulats, aquest és el cas de Francesc Berenguer per a qui va signar la casa de Xixon i altres obres a Barcelona. En algunes localitats, els arquitectes municipals no podien signar obres privades i recorrien a mestres d’obres o a d’altres arquitectes que signaven els plànols en comptes d’ells, així, per exemple, és conegut el cas de Pere Caselles, arquitecte municipal de Reus, que recorria a la signatura de Pau Monguió, arquitecte municipal de Tortosa. Graner era un d’aquests mestres d’obra que signaven a vegades obres que no eren seves.