Amb quins criteris s’atorgaran les espigues del turisme rural?

Responc dues preguntes més sobre les espigues del turisme rural:

5. Com s’ha dut a terme la categorització?

No és agosarat afirmar que el procés català de categorització (CaTR) ha derivat en un model únic, ja que ha estat definit i executat amb una participació pública-privada. En concret, els agents que l’han impulsat —i hi treballen— són la Direcció General de Turisme, d’una banda, i les confederacions Turalcat i Concatur (de les quals parlava en aquest post). Així, el 27 de juliol del 2010, la Generalitat i les principals organitzacions del sector van subscriure el conveni on es determinaven els compromisos, processos i calendaris per al desplegament de la CaTR. És aquesta coresponsabilitat entre Govern i empreses (a Europa hi ha models públics i models privats, però no mixtos) el que fa diferent el model català respecte els altres. I segurament, també, és la via més intel·ligent per a una ràpida metabolització, ja que cohesiona el sector del turisme rural sense malmetre la seva identitat i heterogeneïtat, a més d’atorgar-li l’homologació necessària de cara a la promoció i la internacionalització.

El procés en si consta de dos passos. L’autoavaluació, en què els titulars de l’establiment comuniquen a l’Administració el compliment dels criteris i paràmetres del model. I la verificació, que du a terme la Direcció General de Turisme a fi de certificar l’adequació de l’allotjament a la comunicació facilitada. En acabat, una comissió integrada per representants del sector i de Turisme proposa, si s’escau, l’atorgament a la casa rural en qüestió de la categoria acreditada pel propietari.

shutterstock_1500970.jpg

L’entorn de la casa i les activitats que permet realitzar en el medi natural on es troba són dos dels paràmetres que es tenen en compte a l’hora d’atorgar una categoria o una altra als allotjaments de turisme rural. (Foto: Shutterstock.)

6. Quins paràmetres s’han tingut en compte?

A l’hora de desenvolupar la CaTR, les autoritats turístiques del país van vetllar perquè el model estigués en plena sintonia amb els principis determinats en el Pla Estratègic del Turisme a Catalunya 2005-2010. Ço és: a) sostenibilitat econòmica i ambiental; b) turisme al servei de la comunitat; c) identitat cultural; d) oferta singular i diferenciada; i e) equilibri territorial.

I en conseqüència, els paràmetres definitoris de les cinc categories (d’una espiga a cinc) en què s’estructura el model CaTR han estat:

• Entorn de la casa i edificació.

• Estances interiors, principals i complementàries.

• Espai exterior.

• Mobiliari i dotació de la casa.

• Condicions de comercialització.

• Serveis que s’ofereixen al visitant allotjat (restauració, acollida, salut…).

• Activitats culturals, en el medi natural, familiars o d’agroturisme disponibles.

Com veieu, doncs, uns criteris exhaustius que serviran —si s’apliquen bé— per donar seguretat als possibles clients sobre les condicions i els serveis de l’establiment de turisme rural que han seleccionat.

Comparteix

  Etiquetes:

  Comentaris

  Escriu un comentari

  (*) Camps obligatoris

  *

  Normes d'ús